חיפוש: גלגל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513824474חברי גלגל בע"מGILGAL MEMBERS LTDחברה פרטיתפעילה
550012710ספידשא משתלות קיבוץ גלגלשותפות מוגבלתפעילה
540192937ענבי יובלשותפות כלליתפעילה
 1