חיפוש: גלאון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514991645גלאון חלוקת חשמל בע"מGALON ELECTRIC DISTRIBUTION LTDחברה פרטיתפעילה
511894453גלאון מנועים בע"מחברה פרטיתפעילה
550010425גל-און מרכז נוער קנדישותפות מוגבלתפעילה
513005173גל-רד (גלאון - רדמונד) הולדינגס קומפני בע"מGAL-RAD (GALON-REDMOND) HOLDINGS COMPANY LTDחברה פרטיתפעילה
513019216גל-רד סגיטה מרקטינג קומפני בע"מGAL-RAD SAGITTA MARKETING COMPANY LTDחברה פרטיתפעילה
514555341הביסטרו של מייק ושרון בע"מMIKE AND SHARON'S BISTRO LTDחברה פרטיתפעילה
514450451ראשונים שירותי יעוץ ניהול והדרכה בע"מחברה פרטיתפעילה
540186871שותפות בר גל יעניםשותפות כלליתמחוקה
 1