חיפוש: גזית

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511839649אגיר פרויקטים (איטום) בע"מAGIR PROJECTS (SEALING) LTD.חברה פרטיתפעילה
515216810אם.אם.אל איתמר אחזקות בע"מM.M.L ITAMAR HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
513017855אקוויטור פק בע"מEQUATOR PACK LTDחברה פרטיתפעילה
540213592אריזות מדף-פלזיתשותפות כלליתפעילה
512222498בועז סגל יזום ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
514605161גזית חשמל בע"מחברה פרטיתפעילה
513177188טעם הכפר אירועים וקייטרינג בע"מחברה פרטיתפעילה
514477256מ.ע הדברות הצפון בע"מM.O. HADBAROT HATZAFON LTDחברה פרטיתפעילה
514723865עדן בטיחות וגהות (ד.א.פ) 2012 בע"מחברה פרטיתפעילה
515068096פרקטיקל - פיתוח ותכנון מכני בע"מPRACTICAL - MECHANICAL DESIGN AND DEVELOPMENT LTDחברה פרטיתפעילה
513591099ר.פ. טכנולוגיות גידול בע"מR.P. GROWING TECHNOLOGIES LTDחברה פרטיתפעילה
513007435שרותי תברואה גזית 2000 בע"מחברה פרטיתפעילה
 1