חיפוש: גוש עציון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511540817"מבני עציון" חברה לבניה ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
512224296יודאיקה ביהודה בע"מחברה פרטיתפעילה
512630617מנהלת איזורי תעשייה אפרת גוש עציון בע"מEFRAT GUSH EZION REGIONAL INDUSTRY ADMINISTRATION LTDחברה פרטיתפעילה
 1