חיפוש: גדעונה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513591776בינה ב.י. נהול בע"מחברה פרטיתפעילה
514670595הסעות נתאי בע"מחברה פרטיתפעילה
512889429לירון אריאלי מערכות בע"מLIRON ARIELY SYSTEMS LTDחברה פרטיתפעילה
512976382מסיעי עמקים גדעונה בע"מחברה פרטיתפעילה
520026766נצרת חברה לפתוח ולהשקעות בעמחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוקה
515124295סוזר דיפיניטיב בע"מSUIZER DEFINITIVE LTDחברה פרטיתפעילה
 1