חיפוש: גברעם

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515246858גברעם חלוקת חשמל בע"מGEVARAM ELECTRIC DISTRIBUTION LTDחברה פרטיתפעילה
512061995גברעם מעטפות איכות בע"מחברה פרטיתפעילה
540106499ויקטוריה מאפיה לעוגותשותפות כלליתמחוקה
512748807ניבל פתרונות מתקדמים בע"מNIBBLE ADVANCED SOLUTIONS LTDחברה פרטיתפעילה
 1