חיפוש: גבעת חיים (מאוחד)

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515167799"לימת ליטוש בע"מ""LIMAT POLISHING LTD"חברה פרטיתפעילה
550017826איזמרגד ג . ח . מ .שותפות מוגבלתמחוקה
515086122גבעת חיים מאוחד חלוקה בע"מGIVAA'T CHAIM MEHUAD DISTRIBUTION LTDחברה פרטיתפעילה
511793390גת גבעת חיים אחזקות בע"מGAT GIVAT HAIM HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
514716786ד"ר דניאל עובד - ייעוץ נוירולוגי בע"מDOCTOR DANIEL OVED - NEUROLOGICAL CONSULTING LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514660638דור - שביט בע"מDOR - SHAVIT LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
513017889חברת ג-ח-א-מ (2000) בע"מCHEVRAT GIMEL-HEIT-ALEF-MEM (2000) LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510321839חלקה 33 גוש 18169 בעמחברה פרטיתמחוקה
512820663י. לוסטיג - חברה לניהול בע"מחברה פרטיתפעילה
510525843לימת בע"מחברה פרטיתפעילה
513222703לימת כימיה בע"מחברה פרטיתפעילה
512167552מ.ג.ח שיווק ציוד לחקלאות בע"מM.G.H. AGRICULTURAL EQUIPMENT MARKETING LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510482425מפעלים כימיים רקסוליט בעמחברה פרטיתמחוקה
511361289סיגלון ייצור ביצי רביה בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
550018600סלקטד - גבעת חיים מאוחד שרותי קייטרינג שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתמחוקה
512825746פ. ק. ג בע"מF.C.G LTDחברה פרטיתפעילה
513327155ראשמור בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511242737שוורץ אלמוג בע"מחברה פרטיתפעילה
514987981תבשיל חברתי בע"מחברה פרטיתפעילה
 1