חיפוש: גבעת חביבה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515035350א. יוסף שירותי בטיחות בע"מחברה פרטיתפעילה
514985555וורילייף בע"מVERILIFE LTDחברה פרטיתפעילה
510490451חבצלת מוסדות תרבות וחנוך של השומר הצעיר (חל"צ)חברה פרטיתפעילה
515145928חנויות ומחסני מזון כפר קרע בע"מחברה פרטיתפעילה
513966838מגנור הדברה אלקטרונית בע"מMAGNOR ELECTRONIC PEST CONTROL LTDחברה פרטיתפעילה
514345016מקסימום החזרי מס ושירותים פיננסיים בע"מחברה פרטיתפעילה
515284156נוסטרו פאנלז בע"מחברה פרטיתפעילה
515053551סיקיור און מערכות אבטחה בע"מחברה פרטיתפעילה
514538446תולי מעונות בגבעת חביבה בע"מחברה פרטיתפעילה
 1