חיפוש: גבעות בר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514819044אש ישי פתרונות אשראי בע"מASH YSY CREDIT SOLUTIONS LTDחברה פרטיתפעילה
514071216ח.ש. המכון הבאר-שבעי ליישוב מחלוקות בבוררות בע"מחברה פרטיתפעילה
 1