חיפוש: בת חצור

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513492140איזי פליי מערכות מוטסות בע"מEZ FLY AIRBORNE SYSTEMS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513182360איי.אל.אס. מערכות נעילה תעופתיות בע"מA.L.S. AVIATION LOCKING SYSTEMS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513185140עולם הספר בבת-ים בע"מחברה פרטיתפעילה
 1