חיפוש: בר יוחאי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512881129אש.די. הנדסה (2000) בע"מAS.DY. ENGINEERING LTDחברה פרטיתפעילה
513979047חקל תפוחין בע"מחברה פרטיתפעילה
 1