חיפוש: ברכה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515128064א.מ. מורשה יזמות ובניה בע"מחברה פרטיתפעילה
514162882אביטל שמואל בניה בע"מAVITAL SHMUEL CONSTRUCTION LTDחברה פרטיתפעילה
513650531אלקמאל בע"מALKAMAL LTDחברה פרטיתפעילה
514509595ברכה משמים א.כ בע"מBRACHA MISHAMAYIM A.K LTDחברה פרטיתפעילה
513904037דסקל השקעות בע"מDASKAL INVESTMENTS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
515102101ה.י מכלול יזמות וניהול בע"מH.Y MICHLOL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
512732975החברה לפיתוח ישיבת הר ברכה בע"מחברה פרטיתפעילה
512858044הסעות נחל תרצה בע"מחברה פרטיתפעילה
511618738הר ברכה לבניה בע"מHAR BRACHA BUILDING LTD.חברה פרטיתבפרוק מרצון
514234434חגי כץ בע"מCHAGAI KATZ LTDחברה פרטיתפעילה
514687276טחינת הר ברכה בע"מHAR BRACHA TAHINA LTDחברה פרטיתפעילה
515199008י.ד.ש. פרוייקטים בע"מY.D.S. PROJECTS LTDחברה פרטיתפעילה
514098029ידאל מזון בע"מYADEL FOOD LTDחברה פרטיתפעילה
514836824יקבי הר ברכה בע"מחברה פרטיתפעילה
513250670פ.ג. ברכה השקעות בע"מP.G. BRACHA INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
514880764פי.או.פי. פרסום ש.ק. בע"מP.O.P. ADVERTISING S.C. LTDחברה פרטיתפעילה
514069657פלטנט בע"מPLATENT LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
515183754שמואל זאב פיינגולד 2015 בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1