חיפוש: ברורים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513517417איגוד חברות הזרעים והריבוי הצמחי בישראל בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510131980אסמיה חברה לקרור בעמחברה פרטיתפעילה
511148207הזרע אינטרנשיונל (1986) בע"מחברה פרטיתפעילה
512991985הזרע ג'נטיקס מקסיקו (2000) בע"מHAZERA GENETICS MEXICO (2000) LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
560021859הזרע הולדינג אינטרנשיונל בי.וי.HAZERA HOLDING INTERNATIONAL B.V.חברת חו"לפעילה
520044215הזרע סידס בע"מHAZERA SEEDS LTD.חברה פרטיתפעילה
510531650חברה בינקונטיננטלית למימון וספנות בעמחברה פרטיתמחוקה
510608847לייב לודוויג בעמחברה פרטיתמחוקה
530064617ניסקו חב להספקה תעשיתית למזרח הקרובשותפות חולשותפות מחוקה מרצון
514648856שי טליה אירועים 2011 בע"מSHUY TALYA ERUIM 2011 LTDחברה פרטיתפעילה
514348648תימרי בע"מTIMRY LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
512324054תלם זרעי שדה בע"מTELEM FIELD SEEDS Ltdחברה פרטיתפעילה
 1