חיפוש: ברוכין

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515272268החברה לחינוך פיננסי בע"מCompany financial education ltdחברה פרטיתפעילה
514557859ל.נ. בהר השקעות בע"מL.N. BHR INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
514338326ערן דורני - חברה קבלנית , בנין לישראל בע"מחברה פרטיתפעילה
 1