חיפוש: בקעות

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540203163"בקעות - ארגמן,שותפות לניהול ועיבוד תמרים"שותפות כלליתפעילה
540177334גג שותפות לפרחיםשותפות כלליתמחוקה
540174711גידולי נזרשותפות כלליתפעילה
540177326דבירים-חקלאותשותפות כלליתפעילה
540174794דרדרי הבקעהשותפות כלליתפעילה
511155798האחים - מור - קבלנים לעבודות חשמל לתעשיה ולבנין בע"מחברה פרטיתפעילה
540191970חולבי בקעות שותפות כללית למשק חלבשותפות כלליתמחוקה
511006264חמה-חברת מפעלי הובלה-בקעת הירדן בע"מחברה פרטיתמחוקה
511495632ט.ד.י.מ.ש. בע"מחברה פרטיתפעילה
511427775כופר הישוב (1989) - שמירה, אבטחה ושירותים כלליים בע"מחברה פרטיתמחוקה
540174729לילך יבוליםשותפות כלליתפעילה
512699794מבואות הירדן בע"מחברה פרטיתפעילה
512331869מנטל ובניו בע"מMANTEL & SONS LTDחברה פרטיתפעילה
514764794נ.וידר יזמות בע"מחברה פרטיתפעילה
514398403נ.מ. ג'נטקס השקעות 2010 בע"מחברה פרטיתפעילה
540174737נ.צ.ח.-חקלאותשותפות כלליתפעילה
514594431נאויק ניהול והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
540177318פרחי טל-אידןשותפות כלליתמחוקה
540174786קוצי הערבהשותפות כלליתמחוקה
540174927רוזי אקספורט-הבקעהשותפות כלליתמחוקה
 1