חיפוש: בני עצמון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513485870משכנות זבולון בע"מMESHCENOT ZEVULUN LTDחברה פרטיתפעילה
550017974נוטעי עצמוןשותפות מוגבלתפעילה
513559187שוורצקופף שולחן עגול בע"מSCHWARZKOPF ROUND TABLE LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1