חיפוש: בית רימון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513838235אחזקות משפחת הרץ בע"מHERZ FAMILY HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
512305475לבבי - בן חורין בע"מחברה פרטיתפעילה
514692144נעם הארץ (עמיצור) - יוזמות חינוכיות ותיירותיות בע"מחברה פרטיתפעילה
540208121רפת נטופה - שותפות כלליתשותפות כלליתפעילה
550012520תבור שיווק כלי עבודה (1992) - שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתמחוקה
 1