חיפוש: בית קשת

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513136523אוורור העמק בע"מחברה פרטיתפעילה
515210789אורות בית קשת בע"מחברה פרטיתפעילה
514283506אי. אם פרויקטים ותיירות בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
512380437אלון התבור - הפקות ואחזקות בע"מALON HATAVOR - PRODUCTIONS & HOLDINGS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
515000909אן. ג'י. כתוביות בע"מN.G. SUBTITLING LTDחברה פרטיתפעילה
512585290בית קשת - אלון החזקות בע"מBET KESHET - ALON HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
513105239חברת הניהול לפתוח בית קשת בע"מTHE MANAGEMENT COMPANY FOR THE DEVELOPMENT OF BEIT KESHET LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514135862חברת מאזני שקל 2008 בע"מחברה פרטיתפעילה
540104742מאזני שקלשותפות כלליתפעילה
550014336מול התבור - בית קשתשותפות מוגבלתמחוקה
513854596רדיו בר בע"מRADIO BAR LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512226366רדיו קול רגע - שידורי העמקים בע"מRADIO KOL REGA - H'AMAKIM BROADCASTING LTDחברה פרטיתפעילה
512965153שומרי הגן בע"מSHOMREI HAGAN LTDחברה פרטיתפעילה
512909227שוק ברמה בע"מחברה פרטיתפעילה
 1