חיפוש: בית יוסף

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514383785א.א. שמש הובלות בע"מחברה פרטיתפעילה
514558733א.ע. "נקודת אור" בע"מחברה פרטיתפעילה
511690737בני אברהם ברזני בע"מחברה פרטיתפעילה
514837004ברקו יבול וברכה בע"מחברה פרטיתפעילה
513138123גני הפרדס בע"מחברה פרטיתפעילה
514011626תבואת הארץ ק.ש. בע"מחברה פרטיתפעילה
 1