חיפוש: בטחה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511885808א.י. אהרון בע"מחברה פרטיתמחוקה
540207271הדר את יחיאשותפות כלליתפעילה
511639528השיירה - הובלות בע"מחברה פרטיתמחוקה
511990640ל.ע. הובלות בע"מחברה פרטיתפעילה
511196206נחל גרר בע"מחברה פרטיתמחוקה
511717514נע בנגב פיתוח והובלות בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514141506ע. אהרון חקלאות בע"מO. AHARON AGRICULTURE LTDחברה פרטיתפעילה
511438046צורן ניהול ייעוץ והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
540208188רפת אברהם את יהודהשותפות כלליתמחוקה
540213147שותפות רפת אהרון-יחיאשותפות כלליתפעילה
540212628שותפות רפת י.י.שותפות כלליתפעילה
540217643שותפות רפת יוסף - יהודהשותפות כלליתפעילה
540207107שרעבי את גורישותפות כלליתפעילה
540224789שרעבי את יוסףשותפות כלליתפעילה
 1