חיפוש: בועיינה-נוג'ידאת

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514885615"חשב" משרד חשבונאות ומיסים בע"מחברה פרטיתפעילה
513975201א. מרי. להשקעות ומסחר בע"מחברה פרטיתפעילה
514040492א.א.מ. אקסטרא שיווק בע"מחברה פרטיתפעילה
514692045א.ב.ח בסם ייזום והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
514876630א.ס. אמיר סולימאן לבניין בע"מחברה פרטיתפעילה
514609098א.ס.ס בוני העתיד בע"מחברה פרטיתפעילה
514297803א.ע.מ.מ. השקעות ויזמות בע"מחברה פרטיתפעילה
514078179א.ע.נ. שירותים כלליים בע"מחברה פרטיתפעילה
515124378א.ר. נוג'ידאת החוצבים בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514973676א.ר.ז.ב. חברה לבניה בע"מחברה פרטיתפעילה
513613752א.ר.ס. לבניה והשקעות בע"מA.R.S. BUILDING AND INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
515033926אבוליל 100 סקאי בע"מABULIEL 100 SKY LTDחברה פרטיתפעילה
513592584אדאר מתכות בע"מADAR METALS LTDחברה פרטיתפעילה
511417776אחים בועיינה להכשרה מקצועית בע"מחברה פרטיתמחוקה
513956292אחים חמודה השקעות 2007 בע"מחברה פרטיתפעילה
513569392אחים חמודה חברה לבניין ופיתוח 2004 בע"מחברה פרטיתפעילה
513929182אחים סלאח בניה ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
513569384אחים ע.ז. חמודה חברה לבניין ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
514333657אחים עפאן לבנייה בע"מחברה פרטיתפעילה
515256311אחים פוקרא א.מ.מ.ט.פ בניה ויזום בע"מחברה פרטיתפעילה