חיפוש: בוסתן הגליל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512541848א.ד. אורגן בע"מחברה פרטיתפעילה
512611419א.מ. נתיבי ייעוץ ופיתוח ארגוני בע"מחברה פרטיתפעילה
540175296א.ר.י.ה.שותפות חקלאיתשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
540175064א.ש.ד. חקלאותשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
514771054אביטן סחר עץ בע"מAVITAN WOOD TRADE LTDחברה פרטיתפעילה
514730324אגוז ר.ג.ן יבוא בע"מEGOZ R.G.N IMPORT LTDחברה פרטיתפעילה
511244501אגמי חקלאות ושירותים בע"מAGAME HAKLAOT VESHERUTIM LIMITEDחברה פרטיתמחוקה
513710053אוריינטל ווד-סטוק בע"מחברה פרטיתפעילה
513131771איפנמה החזקות בע"מIPANEMA HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
540175312איתי-שותפות חקלאיתשותפות כלליתמחוקה
513544924אלות הגליל בע"מחברה פרטיתפעילה
514300508אנוביס הדרכה בע"מANUBIS INSTRUCTIONS LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
513779355אס. אמ. טי בטחון בע"מS.M.T. SECURITY LTDחברה פרטיתפעילה
513907410אסיף הדגן בע"מASIF HADAGAN LTDחברה פרטיתפעילה
540174604אפרת-שותפות חקלאיתשותפות כלליתפעילה
510905672בוסתן היוצרים חברה לבנין ומסחר בע"מחברה פרטיתפעילה
511226607בוסתן הצפון נוה בע"מחברה פרטיתפעילה
550010748ביבי-שותפות חקלאותשותפות מוגבלתמחוקה
514248111ביתק טכנולוגיות בע"מB-TECH TECHNOLOGIES LTDחברה פרטיתפעילה
513620369בלוסטיל בע"מBLUESTEEL LTDחברה פרטיתפעילה