חיפוש: באר מילכה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515068997גד"ש ירוק במדבר בע"מGADASH YAROK BAMIDBAR LTDחברה פרטיתפעילה
514272137גידולי באר מילכה בע"מחברה פרטיתפעילה
 1