חיפוש: באר אורה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510926983אוסף ארץ ישראל בע"מחברה פרטיתמחוקה
510935620אי. אס. טי. ישראל סטודי טורס 1982 בע"מחברה פרטיתמחוקה
510767023אירו-גרפיק בע"מחברה פרטיתמחוקה
540152717אפוסטרוףשותפות כלליתמחוקה
514823798בי.פלוס.דו -פיתוח כלים וטכנולוגיות אימון בע"מBE.PLUS.DO- DEVELOPING TOOLS AND COUCHING TECHNOLOGIES LTDחברה פרטיתפעילה
510535776בייארס יונייטד בעמחברה פרטיתמחוקה
540128980זסקושותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
510166697חברת חלקה 30 גוש 6953 בעמחברה פרטיתמחוקה
510993744י.ר.ח. מחשבים בע"מחברה פרטיתמחוקה
510596901כימולית בעמחברה פרטיתמחוקה
512032004לחם ברויטמן בע"מחברה פרטיתפעילה
510989080ניהול ונכסים (נ.כ.) בע"מחברה פרטיתמחוקה
540155330רוקפלר השכרת רכבשותפות כלליתמחוקה
510758451ש.א.מ. חברה למסחר בע"מחברה פרטיתמחוקה
 1