חיפוש: אשלים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
550009427אורחן אשליםשותפות מוגבלתפעילה
512614413אורן-אשלים בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
513664508איילי הנגב והגליל בע"מחברה פרטיתפעילה
513162966אס - י.א. הלבשה כללית (2001) בע"מAS - Y.E. GENERAL DRESSING (2001) LTDחברה פרטיתפעילה
511783474אשלית דנמי תעשיות בע"מחברה פרטיתפעילה
512451550גרוטק מחקר פיתוח וייזום (1997) בע"מGROWTECH RESEARCH DEVELOPMENT & INITIATIVES (1997) LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513099978דיטקול בע"מDITTEKOL LTDחברה פרטיתפעילה
514903293ז.ד. חדשנות בע"מZED INNOVATION LTDחברה פרטיתפעילה
513353219חלב אם מהטבע - מחקר ופיתוח (2002) בע"מMOTHER'S MILK OF NATURE - RESEARCH & DEVELOPMENT (2002) LTDחברה פרטיתפעילה
514406339ט.ג.ק. טל-גיא קלינגר בע"מT.G.K TAL-GUY KLINGER LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
513837179טל מור חקלאות בע"מTAL MOR AGRICULTURE LTDחברה פרטיתפעילה
513446732מועמדות ראויה 2003 בע"מAPPROPRIATE CANDIDANCY 2003 LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514337096סלעית פתרונות משולבים בע"מחברה פרטיתפעילה
514060847ע. איילים חברת אחזקות בע"מA. AYALIM HOLDINGS CO. LTDחברה פרטיתפעילה
514078559ע. איילים ניהול כפרים בע"מA. AYALIM VILLAGES MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
514078567ע. איילים ניהול פרויקטים (2008) בע"מA. AYALIM PROJECTS MANAGEMENT (2008) LTDחברה פרטיתפעילה
513349407עידן אדר בע"מEDAN ADAR LTDחברה פרטיתפעילה
512390873פטרה ג'יפ תיירות (1996) בע"מחברה פרטיתפעילה
513786426צימורן בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513221291צמחי הנגב בע"מHANEGEV PLANTS LTDחברה פרטיתפעילה