חיפוש: אשבול

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512896176אייל אסולין תקשורת 2000 בע"מחברה פרטיתפעילה
514507896גאיה שירותי הסעדה בע"מחברה פרטיתפעילה
513183749גבאי עודד בע"מחברה פרטיתפעילה
510815830דפוס דוד חן 70 בע"מחברה פרטיתמחוקה
514280874הראל איכות בעשייה בע"מחברה פרטיתפעילה
513164798ט. הנסון השקעות בע"מT. HENSON INVESTMENT LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
513420521יו.אם. אס אמכול בע"מחברה פרטיתפעילה
511370876מועזיז תיווך רכב דרום בע"מחברה פרטיתמחוקה
510896889מעוף קווי תעופה בע"מחברה פרטיתמחוקה
510899008עמוס שמיע בע"מחברה פרטיתמחוקה
513172452שילת תברואה וביצוע פרויקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
 1