חיפוש: אסד (שבט)

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513049908א.ד. חורה בע"מחברה פרטיתפעילה
511397853טלאל עומר בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
 1