חיפוש: אם אל גנם

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512309188אחים גאזי סעאידה בע"מחברה פרטיתפעילה
512427667בני מוסא סעאידה הובלות 1997 בע"מחברה פרטיתפעילה
540192911בני מחמוד חליל סעאדהשותפות כלליתפעילה
513897801מאהל המדינה בעמק הירוק בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
 1