חיפוש: אלי סיני

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513454074ג.א. מטב הפקות בע"מחברה פרטיתפעילה
512195579דגי שקמה בע"מחברה פרטיתפעילה
512741323קבוצת מתיזי חול בע"מBLASTING SAND GROUP LTDחברה פרטיתפעילה
512844218שפירא בייק בע"מSHAPIRA BIKE LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1