חיפוש: אליקים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514148576א.י.נ. סחר בע"מחברה פרטיתפעילה
513346387א.מ.י. עבודות עפר בע"מחברה פרטיתפעילה
514225317אבי נוביק - שחף תכנון סביבתי בע"מחברה פרטיתפעילה
512871674גטיה הובלות ומסחר בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513829721מסע נבנה בע"מחברה פרטיתפעילה
514888676נעוס ברק הנדסה בע"מחברה פרטיתפעילה
 1