חיפוש: אליפז

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512978511יואל חקלאות 2000 בע"מחברה פרטיתפעילה
550009575נאות שלמה המלךשותפות מוגבלתמחוקה
540190816פז חקלאות קיבוץ אליפזשותפות כלליתפעילה
540212123רפת נוה חריף-אליפזשותפות כלליתמחוקה
 1