חיפוש: אלומות

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512329533"מצפה אלומות" - חברה לניהול מסעדות וקייטרינג בע"מחברה פרטיתפעילה
510970478אברמוב ראובן בע"מחברה פרטיתפעילה
513756361אורטבע בע"מORTEVA LTDחברה פרטיתפעילה
513951038אלומות - פי.אס.פי, ייצור אנרגיה בע"מALUMOT - P.S.P, ENERGY PRODUCTION LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512590910אלומות מפעלי תיירות ונופש 1998 בע"מחברה פרטיתפעילה
514148915אלומות נופש כפרי בע"מALUMOT NOFESH KAFRI LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540216918אלומות-לוי שותפות לגידול תאניםשותפות כלליתפעילה
550004246אלמון - מוצרי נוישותפות מוגבלתמחוקה
514727197ארז גסר החזקות 26 בע"מחברה פרטיתפעילה
514527944בוני עין שרה יזמות והשקעות נדל"ן בע"מBONEY EIN SARA YAZAMOT & HASHKAOT NADLAN LTDחברה פרטיתפעילה
540207503בננות אלומותשותפות כלליתפעילה
510641814גלי זהב בעמחברה פרטיתמחוקה
510333636דקורי בעמחברה פרטיתמחוקה
514732288חברת הלוי גסר יזמות והשקעות נדל"ן בע"מחברה פרטיתפעילה
540132289ירושלים מס' 1 סוכנות נכסיםשותפות כלליתמחוקה
513778183כפר נופש אלומות בע"מKFAR NOFESH ALUMOT LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
550012934סיגנאל אלומות - מוצרי ילדים;שותפות מוגבלתשותפות מחוקה מרצון
513739110פלשקס פתרונות הנדסיים בע"מחברה פרטיתפעילה
540143138קופקס יצוא ויבואשותפות כלליתמחוקה
513419606רמות אלומות (2003) בע"מRAMOT ALUMOT (2003) LTDחברה פרטיתפעילה
 1