חיפוש: איתמר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512561242החב' הכלכלית - קרית חינוך איתמר בע"מחברה פרטיתפעילה
513684688הררי קדם בע"מ (חל"צ)חברה פרטיתפעילה
512553652טיב איתמר בע"מTIV ITAMAR LTD.חברה פרטיתפעילה
514894906טנא השומרון בע"מחברה פרטיתפעילה
512903139יעקב הימן בניה לאומית לישראל בע"מYAACOV HAYMAN ISRAEL NATIONAL BUILDING LTDחברה פרטיתפעילה
514657311כרמי מגד שמיים בע"מחברה פרטיתפעילה
515054609לולי חוות גבעות עולם בע"מחברה פרטיתפעילה
 1