חיפוש: אחיהוד

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540215282א.ח.י. משק חלבשותפות כלליתפעילה
540215266אברהם זכריה ושות'שותפות כלליתפעילה
511610768אחים דמתי קונסטרוקציות וחממות מבוקרות בע"מחברה פרטיתפעילה
540246360בושארי, מאיר ושות'שותפות כלליתפעילה
540203924גן עדן כרמיאל - שותפות רשומהשותפות כלליתפעילה
540191673דומיין אברהם ושות'שותפות כלליתפעילה
540191087דמתי שלום ושות'שותפות כלליתפעילה
511726382הגורר מנש בע"מHAGORER MENASH LTDחברה פרטיתפעילה
513211177התימניה שלי ייצור ושיווק בע"מחברה פרטיתפעילה
540192218זכריה אברהם ושות'שותפות כלליתמחוקה
513291864חב' דמתי שלום ושות' בע"מחברה פרטיתפעילה
514224773חיים שלום הובלות בע"מחברה פרטיתפעילה
540215274חלב אחים דמתישותפות כלליתפעילה
513752840טיב העץ בע"מחברה פרטיתפעילה
540215308י.מ.י חלבשותפות כלליתפעילה
515153070ירושלים העליון 8588-06 בע"מחברה פרטיתפעילה
540229721מ.א.י חלבשותפות כלליתפעילה
514450840מ.מ. שיווק ניסים בע"מחברה פרטיתפעילה
514727742מאי - משרקי איציק בע"מחברה פרטיתפעילה
540215324עוז החלבשותפות כלליתפעילה