חיפוש: אורים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515066553אורות חשמל אורים (2014) בע"מחברה פרטיתפעילה
512827643אורטק - תעשיות פלסטיק בע"מORTEC - PLASTICS INDUSTRIES LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
514370097אוריון ישומים ביונים למשטחי שיש וקוורץ בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512485459אורים - אלון - החזקות בע"מURIM - ALON - HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
513851535אורים סוסיאדה בע"מORIM SUSIADA LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512975160אסא אורים בע"מA.S.A ORIM LTDחברה פרטיתפעילה
512766726די - טרוולר בע"מD - TRAVELLER LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540189990המעין - אשכולשותפות כלליתמחוקה
510159171חברת אחו בעמחברה פרטיתמחוקה
511756678י.ג. תעשיות טכסטיל בע"מY.G. TEXTILE INDUSTRIES LTDחברה פרטיתפעילה
550003354נועם - אוריםשותפות מוגבלתפעילה
511901621נועם אורים תעשיות (1993) בע"מNOAM URIM ENTERPRISES (1993) LTDחברה פרטיתפעילה
510920911נח בן חיים בע"מחברה פרטיתפעילה
540210416שדות-אור"ה ושות' גידולי שדהשותפות כלליתפעילה
 1