חיפוש: אוהד

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514049972אגרוקום בע"מAGROCOM LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
515055010אקונומי חלונות בע"מECONOMY WINDOWS LTDחברה פרטיתפעילה
550015259גידולי מושב אוהד-ארגואןשותפות מוגבלתמחוקה
514273358ד. רותם ומאור (2009) בע"מD. ROTEM AND MAOR (2009) LTDחברה פרטיתפעילה
514661644ויזרע יצחק י.ס בע"מVAIZRA ISTHAK Y.S LTDחברה פרטיתפעילה
513912014חצב חקלאות וניהול עסקים (2007) בע"מHAZAV AGRICULTURE & BUSINESS MANAGEMENT (2006) LTDחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
513674671ירק מובחר בנגב בע"מYEREK MUVHAR BANEGEV LTDחברה פרטיתפעילה
513542084ס.מ.נ.ר. יועצים בע"מחברה פרטיתפעילה
513624478סויל - נט בע"מSOIL - NET LTDחברה פרטיתפעילה
540242088פאפאגןשותפות כלליתפעילה
511380859פרנקו ובניו, מרכז לשיווק בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514015288רותם ומאור בע"מחברה פרטיתפעילה
513572230ש.ח.מ. שירותי חיטוי מתקדמים בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514709757שר הירק בע"מחברה פרטיתפעילה
 1