חיפוש: אדרת

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514009463א.א. קידוחי האלה (2007) בע"מחברה פרטיתפעילה
513954396אדרת רימון אחזקות בע"מADERET RIMON HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
513603225אדרת שיווק וסחר בינלאומי בע"מADERET INTERNATIONAL TRADE AND MARKETING LTDחברה פרטיתפעילה
512970732אטיאס שירותים בתיירות האלה טיולי מדבר בע"מחברה פרטיתפעילה
513711036איש הטופו בע"מTOFU MAN LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512517848אלה ארץ-ישראלית יזמות ובניה בע"מELA ERETZ ISRAELIT BUILDING AND ENTERPRISE LTDחברה פרטיתפעילה
514962042אס סי כלים שלובים בע"מS . C CELIM SHLUVIM LTDחברה פרטיתפעילה
510563943ארזי מגד 200 1971 בעמחברה פרטיתמחוקה
514656644ביופלסמר בע"מBIOPLASMAR LTDחברה פרטיתפעילה
540193653האלה טיולי מדברשותפות כלליתמחוקה
512581950י.ח.ב.ל. חברה לחקירות פרטיות ארציות ובינלאומיותחברה פרטיתפעילה
514267244מרווה השקעות בע"מMARVA INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
514213974ש. גבאי - מרכז האינסטלציהS. GABAY - PLUMBING CENTERחברה פרטיתפעילה
 1