חיפוש: אדם

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511131286אדמון חברה לייעוץ ומערכות מידע בע"מחברה פרטיתמחוקה
510726292דנזן את אשרף חברה לקבלנות שרברבות והסקה בע"מחברה פרטיתמחוקה
510764434חברת חלקה 1357 בגוש 6668 בע"מחברה פרטיתמחוקה
510507718מסגרית השלושה חיפה חב בעמחברה פרטיתמחוקה
513626994ש.ב.ש.ב. מסעדות בע"מ ביום 23.2.11 נרשם צו למניעת דיספוזציה .חברה פרטיתפעילה
 1