חיפוש: אדירים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515133445א.א. אתנחתא בגלבוע בע"מA.A. ATNACTA BGILBOA LTDחברה פרטיתפעילה
512279050אחים גבאי חקלאות (1996) בע"מחברה פרטיתפעילה
514835503ברזל הגלבוע בע"מBARZEL HAGILBOA LTDחברה פרטיתפעילה
514725795גד גוונים בנדל"ן בע"מחברה פרטיתפעילה
512607631דורין אדירים שיווק תוצרת חקלאית בע"מחברה פרטיתפעילה
540186285די"ש -שותפות חקלאיתשותפות כלליתמחוקה
513284612דיין משה הובלות בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514099761הפרדסנים מרכז הפרי וההדר בע"מחברה פרטיתפעילה
511759193י.ד.ק. שינוע והובלות בע"מחברה פרטיתפעילה
513978940יבולי הגלבוע בע"מחברה פרטיתפעילה
512219981נוצנית סחר בע"מחברה פרטיתפעילה
514924570ספיר (ש.ד.י) נכסים והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
513737403פרי מהטבע (2005) בע"מFRUIT OF NATURE (2005) LTDחברה פרטיתפעילה
512268616קדושים הובלות וסחר בע"מחברה פרטיתפעילה
512265091ש.י. קדוש הובלות יצור ושווק חקלאות בע"מחברה פרטיתפעילה
514666353שום יהלום בע"מGARLIC DAIMOND LTDחברה פרטיתפעילה
514845171שום יהלום סחר ושיווק בע"מGARLIC DAIMOND TRADE AND MARKETING LTDחברה פרטיתפעילה
514192715תבליני ביטון יוחאי בע"מחברה פרטיתפעילה
515017200תבליני ביטון מאיר בע"מחברה פרטיתפעילה
 1