חיפוש: אבני איתן

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540241700"חלב מבשן" טויטו דהןשותפות כלליתפעילה
515018000אח"ת תיירות 2014 בע"מחברה פרטיתפעילה
512574898אחוזת הבשן התרמ"ג בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514041151איתן תיירות בע"מEITAN-TOURISM LTDחברה פרטיתפעילה
513350736אתגרים ברמה בע"מחברה פרטיתפעילה
512199225בינוי ופיתוח כנף (1995) בע"מחברה פרטיתפעילה
514013333גרינבי אנרגיה ירוקה לישראל בע"מGREENBE GREEN ENERGY TO ISRAEL LTDחברה פרטיתפעילה
514824366האיכר השמחה בע"מAAHIKAR HASIMCHA LTDחברה פרטיתפעילה
514284769חאן נחל אלעל בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514116219יקב בשן בע"מBASHAN WINERY LTDחברה פרטיתפעילה
512859679מוצרי שמיטה תשס"א (1999) בע"מחברה פרטיתפעילה
512092016מיטב פרי הרמה (1995) בע"מMEITAV PRI HARAMA (1995) LTD\חברה פרטיתפעילה
513534446משק סמי ומלכה שטיין בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540191954ניסן מ . כ . רפת חלבשותפות כלליתמחוקה
512344755קדם בצלי פרחים בצלאל בן יצחק בע"מחברה פרטיתפעילה
514112168קטיף בגולן בע"מKATIF BAGOLAN LTDחברה פרטיתפעילה
514070614רוח דרומית - תיירות כפרית בפעולה בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513728337רם ברמה בע"מRAM BARAMA LTDחברה פרטיתפעילה
540211711רפת ד"ןשותפות כלליתמחוקה
540211794רפת נ.ד.ב - אבני איתןשותפות כלליתמחוקה