חיפוש: אבטליון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512918764אין 1 בע"מIN 1 LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511907545גלז - גוטרמן בע"מחברה פרטיתפעילה
511324386גל-ענבר חרושת הנדסית בע"מGAL-INBAR ENGINEERING INDUSTRY LIMITEDחברה פרטיתפעילה
511902710הגלריה המקסיקנית בע"מחברה פרטיתפעילה
514223411ספקטרום רפלקשנס בע"מSPECTRUM REFLECTIONS LTDחברה פרטיתפעילה
512506288סרור יעקב סוכנות לביטוח בע"מחברה פרטיתפעילה
513597385עץ הטעם בע"מחברה פרטיתפעילה
512503061פז באבטליון בע"מחברה פרטיתפעילה
512055955קווי תור - גמן בע"מחברה פרטיתמחוקה
 1