חיפוש: אבו קורינאת (שבט)

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514880806א. אמיר אלענאמי בע"מחברה פרטיתפעילה
514703859א.ע א.ד.מ - עבודות בניה וגמר בע"מחברה פרטיתפעילה
514780188אל מחדי בע"מAL MAHDI LTDחברה פרטיתפעילה
513674069בני אלמחדי בע"מחברה פרטיתפעילה
514949536יוסף אבו עשיבה בע"מחברה פרטיתפעילה
514858117מובילי אלמחדי 2013 בע"מMOVILEY ALMAHDI 2013 LTDחברה פרטיתפעילה
514202043מובילי רותם בע"מMOVILEY ROTEM LTDחברה פרטיתפעילה
511889552מנופי דימונה בע"מחברה פרטיתפעילה
514350966נתיבי דימונה בע"מחברה פרטיתפעילה
513813584קרן אלסיראג' בע"מחברה פרטיתפעילה
 1