חיפוש: שפרעם

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514373489ג'ול עבודות בידוד בע"מחברה פרטיתפעילה
515101780גוני עבוד בע"מחברה פרטיתפעילה
512042078גל - ד.מ. חפירות ובנין בע"מחברה פרטיתפעילה
512306812גל טל שמאים בע"מחברה פרטיתפעילה
515303881גם מרקטינג ד.מ. בע"מחברה פרטיתפעילה
512215823ג'מיל באבא בע"מחברה פרטיתפעילה
511358103גני שפרעם בע"מחברה פרטיתפעילה
512325762גסאן עטאללה נגרות בע"מחברה פרטיתפעילה
511634438ג'עפרי את רנדה בע"מחברה פרטיתפעילה
515297810ג'עפרי הובלות ועבודות עפר בע"מחברה פרטיתפעילה
514353135ג'עפרי השקעות נדל"ן בע"מחברה פרטיתפעילה
512120247גפי מוטורס בע"מחברה פרטיתפעילה
511028805גראן עבודות חקלאיות בע"מחברה פרטיתפעילה
512656356ג'רוס אברהים ואדיב בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513336289גרוס את סליבא בע"מחברה פרטיתפעילה
511464737ג'רוס חביב שפרעם בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513835959גרין חנויות נוחות בע"מחברה פרטיתפעילה
515163228גרר הגליל פאעור בע"מחברה פרטיתפעילה
514889393ד"ר בחוס פאדלחברה פרטיתפעילה
515200699ד"ר ג'בור עואדיהDR. JABBOUR AWADIYEHחברה פרטיתפעילה