חיפוש: שילת

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513215913רד מאונט בע"מRED MOUNT LTDחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
513297747רד סי - אוטומוטיב בע"מRED SEA - AUTOMOTIVE LTDחברה פרטיתפעילה
513900365רהיטי טובי בע"מחברה פרטיתפעילה
513866707ריטר נכסים בע"מחברה פרטיתפעילה
512162413רן וענת בע"מחברה פרטיתפעילה
513410472ש.פ.ג.מ. עסקים ומסחר בע"מחברה פרטיתפעילה
512733510שחר שמר בניה ונהול נכסים בע"מחברה פרטיתפעילה
514541028שטרן אי- טי בע"מSTERN I- T LTDחברה פרטיתפעילה
512248360שטרק - סניף שילת בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514369446שלי טריידינג מרקטינג בע"מSHELLY TRADING & MARKETING LTDחברה פרטיתפעילה
512978644שמנת שילת בע"מחברה פרטיתפעילה
511406134שני - מתנות וכלי בית בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
510420060שרתעש בעמחברה פרטיתפעילה
512210790שרתעש שיווק (1995) בע"מSERTASS MARKETING (1995) LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון