חיפוש: ראש העין

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512008921אבן העזר יוסף מתניה ניהול ויזום פרוייקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
514779073אבני אייר 26 בע"מחברה פרטיתפעילה
512918954אגבד בינוי ונכסים בע"מAGBAD CONSTRACTION AND ASSETS LTDחברה פרטיתפעילה
512361577אגד תיור ונופש בע"מEGGED TOURS & RECREATION LTDחברה פרטיתמחוסלת עקב מיזוג
514115005אגם שיווק נט בע"מAGAM SHIVUK NET LTDחברה פרטיתפעילה
513637314אגן תקשורת בע"מAGN COMMUNICATIONS LTDחברה פרטיתפעילה
514899251אגרו-פז פרויקטים חקלאיים בע"מAGRO-PAZ AGRICULTURAL PROJECTS LTDחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
514449735אגת החזקות בע"מAGT HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
514414671אד פון טכנולוגיות בע"מAD PHONE TECHNOLOGIC LTDחברה פרטיתפעילה
512837113אדיוסופט בע"מEDUSOFT LTD.חברה פרטיתפעילה
514863950אדיו-קונסלטינג אינטרנשיונל בע"מEDU-CONSULTING INTERNATIONAL LTDחברה פרטיתפעילה
512004821אדיו-קיד בע"מEDU-KID LTDחברה פרטיתפעילה
511300857אדיושייפ בע"מEDUSHAPE LIMITEDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513494419אדיר ש.י. יזמות תכנון וביצוע בע"מחברה פרטיתפעילה
515071447אדם ומלואו - הארגון הישראלי למניעת אפליה על רקע משקל בע"מ (חל"צ)חברה פרטיתפעילה
513181370אדמיסו בע"מEDMISO LTDחברה פרטיתפעילה
514586601אדן ניהול נכסים וייזום פרוייקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
514243393אדני אופיר בע"מחברה פרטיתפעילה
515274389אדסטיק אינוביישנס בע"מADHESTICK INNOVATIONS LTDחברה פרטיתפעילה
540188810אדסטיק נדל"ןשותפות כלליתמחוקה