חיפוש: קדימה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514999465אדיוסיסטמס פרוייקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
514081538אדיר תריסיםADIR TRISIMחברה פרטיתפעילה
540209970או.טי.אי.די שותפות התפלהO.T.I.D DESALINATION PARTNERSHIPשותפות כלליתפעילה
513552281אובלטק בע"מחברה פרטיתפעילה
514926062אודי שרון שרותי ניהול וייעוץ בע"מUDI SHARON MANAGEMENT AND CONSULTING SERVICES LTDחברה פרטיתפעילה
514361401אוהד בריקמן בע"מחברה פרטיתפעילה
512799271אויריש בית סחר (1999) בע"מחברה פרטיתפעילה
512113903אונטל בע"מONTEL LTD.חברה פרטיתפעילה
514163393אוניקס שילובים בע"מONYX SHILUVIM LTDחברה פרטיתפעילה
514986215אופיר ואיריס קוסמטיקה בע"מOFIR & IRIS COSMETICS LTDחברה פרטיתפעילה
513120519אופיר קדימה (2001) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512572546אופיר קדימה יזמות בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510971922אופיר שי יזמות נדל"ן ופרויקטים בע"מOPHIR SHAY REAL ESTATE ENTREPRENEURSHIP AND PROJECTS LTDחברה פרטיתפעילה
511132250אופיר שי ייצור שיווק ואספקה צפון (1986) בע"מחברה פרטיתפעילה
512936501אופמת אחזקות (2000) בע"מחברה פרטיתפעילה
512936493אופמת גלובל בע"מ.OPMAT GLOBAL LTDחברה פרטיתפעילה
511785537אופמת השקעות בע"מOPMATH INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
513501627אופק ל.מ. הנדסת חשמל בע"מOFEK L.M. ELECTRICITY ENGINEERING LTDחברה פרטיתפעילה
513369983אופק רפאל בע"מחברה פרטיתפעילה
513328229אופקון בע"מOFCON LTDחברה פרטיתפעילה