חיפוש: ספיר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513241539פאל מיחזור בע"מחברה פרטיתפעילה
514143692פז-בי ניהול בית קפה בע"מPAZ-BE MANAGEMENT OF COFFEE SHOP LTDחברה פרטיתפעילה
512805730פרחי ערבה (שווק 1999) בע"מARAVA FLOWERS (MARKETING 1999) LTD.חברה פרטיתפעילה
510432099פרקול מוצרי טקסטיל בע"מחברה פרטיתפעילה
513172783קופי פקטורי בע"מCOFFEE FACTORY LTDחברה פרטיתפעילה
512007550קרוקולוקו בע"מחברה פרטיתפעילה
512106527רן פאוור בע"מRUN POWER LTD.חברה פרטיתפעילה
512582511שגיא את פיקי בע"מSAGI AND PIKI LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514171461שזיף ניהול בית קפה בע"מSHEZIF MANAGEMENT OF COFFEE SHOP LTDחברה פרטיתפעילה
513319665שחף בערבה בע"מחברה פרטיתפעילה
514352236שפע אלעד סוכנויות שיווק מימון ופתרונות פיננסיים בע"מחברה פרטיתפעילה