חיפוש: ניצני סיני

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514535772עמק הסליקורניה בע"מSALICORNIA VALLEY LTDחברה פרטיתפעילה
512899378פרקטיקו בע"מPRACTICO LTDחברה פרטיתפעילה
514440908ציון גידולים בע"מחברה פרטיתפעילה
514440932שגיא גידולים בע"מחברה פרטיתפעילה
514440916שרה גידולים בע"מחברה פרטיתפעילה