חיפוש: ניצני סיני

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510484470א ד מגן בעמחברה פרטיתפעילה
512605197א.מ.ט.צ. (1998) בע"מחברה פרטיתפעילה
514440965אביחי גידולים 2010 בע"מחברה פרטיתפעילה
515008738בקר קדש-ברנע בע"מKADESH-BARNEA BEEF CATTLE LTDחברה פרטיתפעילה
512600644גידולי מדבר בע"מDESERT CROPS LTDחברה פרטיתפעילה
514785815היסופ שמנים בע"מHYSSOP OILS LTDחברה פרטיתפעילה
550011431יבולי י.ל.ש. 1991 שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתפעילה
514940220יבולי יואב בע"מYOAV CROPS LTDחברה פרטיתפעילה
540189180יבולי עטליהשותפות כלליתמחוקה
550011423יבולי ת.א.ש. 1991 שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתפעילה
514716869מון צ'רי קדש ברנע בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514440940מנחם גידולים בע"מחברה פרטיתפעילה
514945591משק מוניץ בע"מחברה פרטיתפעילה
515197788ניראלון יזמות בע"מחברה פרטיתפעילה
514440924נתאי גידולים בע"מחברה פרטיתפעילה
514725779ס. אמצעים בע"מחברה פרטיתפעילה
550012835סולנום צ.מ. חקלאות 1993 שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתפעילה
511771768סולנום צ.מ. חקלאות בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514747211עין-מור גידולים בע"מEIN-MOR CROPS LTDחברה פרטיתפעילה
514440957עינת גידולים בע"מחברה פרטיתפעילה