חיפוש: נגבה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515125292צ'ארג' מי אפ בע"מחברה פרטיתפעילה
550011167צלגל-שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתמחוקה
512080276צמודות אחזקות ונכסים בע"מחברה פרטיתפעילה
512703935צמודות מידע וניהול בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514643238רונטק מיכון משרדי בע"מחברה פרטיתפעילה
540214434רפת גן- גבעת ברנר - נגבהשותפות כלליתפעילה
514727502שטיפה ירוקה ש.ר. בע"מSHTIFA YERUKA S.R. LTDחברה פרטיתפעילה
513823708שלו פ. ייעוץ ואחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
514324318שנקרה ישראל בע"מSHANKARA ISRAEL LTDחברה פרטיתפעילה
515054096תאיר נגבה בע"מTAEAR NEGBA LTDחברה פרטיתפעילה